Garden Tubs

Item No : GI 1001

Product Name : Round Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large – Diameter : 39.5 cm, Height – 27 cm

          Small – Diameter : 33.5 cm, Height – 23 cm

 

 

 

 

Item No : GI 1057

Product Name : Galvanized Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large-Diameter:36.5 X 29cm, Height:17 cm

         Small-Diamater:31.5 X 25cm, Height:14.5cm

 

 

Item No : GI 1011

Product Name : Round Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large – Diameter : 39.5 cm, Height – 27 cm

          Small – Diameter : 33.5 cm, Height – 23 cm

 

 

 

Item No : GI 1002

Product Name : Oval Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large-Diameter:36.5 X 29cm, Height:17 cm

         Small-Diamater:31.5 X 25cm, Height:14.5cm

 

 

 

Item No : GI 1021

Product Name : Round Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large – Diameter : 39.5 cm, Height – 27 cm

          Small – Diameter : 33.5 cm, Height – 23 cm

 

 

Item No : GI 1012

Product Name : Oval Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large-Diameter:36.5 X 29cm, Height:17 cm

         Small-Diamater:31.5 X 25cm, Height:14.5cm

 

Item No : GI 1017

Product Name : Oval Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large-Diameter:36.5 X 29cm, Height:17 cm

         Small-Diamater:31.5 X 25cm, Height:14.5cm

 

Item No : GI 1056

Product Name : Galvanized Round Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large – Diameter : 39.5 cm, Height – 27 cm

          Small – Diameter : 33.5 cm, Height – 23 cm

 

 

Item No : GI 1022

Product Name : Oval Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large-Diameter:36.5 X 29cm, Height:17 cm

         Small-Diamater:31.5 X 25cm, Height:14.5cm

 

 

 

Item No : GI 1016

Product Name : Round Garden Tub S/2

Metal : Iron

Size : Large – Diameter : 39.5 cm, Height – 27 cm

          Small – Diameter : 33.5 cm, Height – 23 cm